Code of conduct

Uppförandekoden är en integrerad del av Lundqvist leverantörssamarbete med avtalsleverantörer och gäller för alla leveranser till Lundqvist. Lundqvist äger inga fabriker och är en av många kunder hos leverantörer i olika länder. Det är därför viktigt för oss att våra leverantörer tar ansvar för att de människor som tillverkar våra varor får göra det under anständiga arbetsförhållanden med respekt för mänskliga rättigheter och får en skälig lön samt följer respektive lands lagar och förordningar.

Lundqvists uppförandekod utgår från FN:s universella deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s konventioner om barns rättigheter samt eliminering av diskriminering av kvinnor, samt från flera av ILO:s (international Labour Organization) krav.

Vi förväntar oss, att detta åtagande delas av samtliga tillverkare/leverantörer och dess underleverantörer av varor, som säljs genom Lundqvist. Som ett minimum kräver vi, att alla våra leverantörer efterföljer nedanstående normer. Lundqvist förväntar sig att uppförandekoden för leverantörer efterlevs, men förstår att det snarare är en dynamisk än en statisk process att anamma detta och uppmuntrar leverantörerna att ständigt sträva efter förbättring. Lundqvist strävar efter långsiktiga relationer med gemensam utveckling. Vi tror på en aktiv dialog och samarbete med leverantörer för att komma överens om realistiska handlingsplaner vid varje enskilt fall av avvikelse, utan att göra avkall på våra långsiktiga mål.

 

Code of conduct

 

Stäng