Utbildning inom svetsning

Våra utbildningar vänder sig till företag och omfattar alla svetsmetoder. Under kursen varvar vi praktik och teori och svetsar i olika material samt provar olika tillsatsmaterial.

Vi tillhandahåller all material, facklitteratur samt svetsutrustning. Kurserna leds av vår personal vilka är lärarutbildade med EWS kompetens i vår kurslokal i Spånga/Lunda industriområde.

Steg 1
Kursen vänder sig till nybörjare samt personer som vill fräscha upp kunskapen inom svetsmetoden.

Steg 2
Inriktning på lägessvetsning i stumfog på plåt och rör. Kursen avslutas med svetsarprövning. Krav: Tidigare erfarenhet av svetsning i stumfog.

Utbildningen omfattar:
• Principen för olika strömkällor, egenskaper och användningsområden. 
• Handhavande av tillsatsmaterial och utrustning enl. fabrikantens anvisningar. 
• Val av tillsatsmaterial och gaser samt användningsområde. 
• Svetsparametrar och dess påverkan på materialet vid svetsning.
• Svetsningens utförande. 
• Svetsbarhet. 
• Svetsfel. 
• Information om svetsstandard, normer, certifiering och svetsdatablad WPS. 
• Hälsa och säkerhet.

Våra utbildningar
• Grundkurs MIG/MAG Steg 1 och 2
• Grundkurs TIG Steg 1 och 2 
• Grundkurs MMA Steg 1 och 2 
• Grundkurs Gassvets Steg 1 och 2 
• Företagsanpassade utbildningar ex Visuell Testing VT 5817, (EN 1090) 
• Svetsarprövning 
• Lödarprövning

Välkomna!

Kontaktperson vid anmälan eller information: Christian Törnquist
Telefon: 08-645 33 30
Mobil: 0708-890913 

ÖPPNA PDF

Grundkurser: Mig/Mag-svetsning

STEG 1
GASBÅGSVETSNING

Kurslängd: 5 dagar 
MÅL: Kursen skall ge grundläggande kunskaper i MIG/MAG-svetsning metod 135, 136/138 i olegerat material samt kännedom om metodens användbarhet. Kursen skall även ge grundläggande kunskaper i den terminologi som används inom svetsområdet. Kursen skall dessutom ge kunskaper om ergonomi, miljö och säkerhet.

STEG 2
RÖRSVETSNING

Kurslängd: 2-5 dagar 
MÅL: Kunna avlägga svetsarprövning.


Grundkurser: MMA-svetsning

STEG 1
BÅGSVETSNING

Kurslängd: 5 dagar 
MÅL: Kursen skall ge grundläggande kunskaper i MMA-svetsning i olegerat material samt kännedom om metodens användbarhet. Kursen skall även ge grundläggande kunskaper i den terminologi som används inom svetsområdet. Kursen skall dessutom ge kunskaper om ergonomi, miljö och säkerhet.

STEG 2
RÖRSVETSNING

Kurslängd: 2-5 dagar 
MÅL: Kunna avlägga svetsarprövning.


Grundkurser: Tig-svetsning

STEG 1
GASBÅGSVETSNING

Kurslängd: 5 dagar 
MÅL: Kursen skall ge grundläggande kunskaper i Tig-svetsning samt kännedom om metodens användbarhet. Kursen skall även ge grundläggande kunskaper i den terminologi som används inom svetsområdet. Kursen skall dessutom ge kunskaper om ergonomi, miljö och säkerhet.

STEG 2
RÖRSVETSNING

Kurslängd: 2-5 dagar
MÅL: Kunna avlägga svetsarprövning.


Grundkurser: Gassvetsning

STEG 1
METOD 311

Kurslängd: 5 dagar
MÅL: Kursen skall ge grundläggande kunskaper i gassvetsning samt kännedom om metodens användbarhet. Kursen skall även ge grundläggande kunskaper i den terminologi som används inom svetsområdet. Klara att svetsa stumfog med frånsvets och motsvetsteknik i plåt. Kursen skall dessutom ge kunskaper om ergonomi, miljö och säkerhet. 

STEG 2
SVETSA MOTSVETS I RÖR. LÄGESSVETSNING

Kurslängd: 2-5 dagar
MÅL: Att kunna avlägga svetsarprövning. Krav: Tidigare erfarenhet av svetstekniken motsvetsning.


Svetskurs Mig/Mag-svetsning

GASBÅGSVETSNING
RÖRTRÅD

Kurslängd: Anpassad 1-5 dagar
MÅL: Kursen skall ge grundläggande kunskaper i MIG/MAG-svetsning metod 136/138 i olegerat material samt kännedom om metodens användbarhet. Kursen skall även ge grundläggande kunskaper i den terminologi som används inom svetsområdet. Kursen skall dessutom ge kunskaper om ergonomi, miljö och säkerhet.


Företagsanpassade utbildningar

Finns det behov av att fräscha upp din eller er kunskap inom något svetsområde? Då kan vi hjälpa till att skräddarsy ett utbildningsprogram åt er. Vi erbjuder anpassade företagsutbildningar i metoderna 111, 135, 136, 138, 141, 311 samt lödning och gasskärning/manuell plasmaskärning Vi genomför sedan kursen hos er eller i vår lokaler.


Anpassad kurs - Visuell testning

VT 5817 och EN 1090

Kursdatum: Enl.ök
Vi utför kursen på plats hos er eller i våra lokaler


Prövningar: Svetsarprövning, Lödarprövning

Vi tillhandahåller lokal, maskiner, tillsatsmaterial, material och pWPSèr för svetsarprövning. Samarbetar med de etablerade tredje part certifieringsorgan för kontroll och certifiering vid svetsarprövning och procedurprovning.

SVETSARPRÖVNING
Datum: Enl.ök

LÖDARPRÖVNING
Datum: Enl.ök 


Stäng