Miljö och kvalitet

 

            

Vi är sedan 2011 certifierade enligt standarden för kvalitetledningssystemet ISO 9001 och miljöledningssystemet ISO 14001.

 

 

Vi är sedan 2023 certifierade enligt standarden för ledningssystemet för arbetsmiljö ISO 45001.

   

Kontaktperson
Mari-Sofie Lidkull
Miljö- och Kvalitetsansvarig 
08-28 91 00 
mari-sofie.lidkull@lundqvist.se

Stäng