Lundqvist Maskin & Verktyg AB

Lundqvist Maskin & Verktyg startades 1930. Verkstadsindustrin utgjorde redan då den dominerande kundgruppen, och för flera av kunderna fungerade Lundqvist Maskin & Verktyg som förrådshållare från början.

Vår affärsidé är att med hjälp av kompetenta medarbetare sälja ett sortiment av verktyg, maskiner och industriförnödenheter från ledande tillverkare till verkstads- och serviceindustrin, stat och kommun.

Den 1 januari 2013 lades Svetsmaskinservice i Stockholm AB till verksamheten. I och med sammanslagningen har nu bolaget ytterligare stärkt sin position på marknaden och får nu bättre tillgång till:

  • Ett bredare gemensamt produktsortiment
  • Förstärkt kapacitet inom svetsservice
  • Validering, kalibrering av svetsmaskiner
  • Uthyrning av svetsmaskiner, rörkapmaskiner mm.
  • Utbildning inom svetsteknik
  • En gemensam logistiklösning

 

Bolaget finns nu i rationella lokaler i Spånga, Norrköping, Västberga och Eskilstuna. Vi har goda parkeringsmöjligheter för dig som besöker oss i butiken eller för teknisk rådgivning. Under bolagets hela verksamhetstid har vi anpassat sortiment och arbetssätt till kundernas behov, och det kommer vi att fortsätta med.

Vi arbetar med modern datateknik för att kontinuerligt utveckla material- och ekonomiflödena i logistikkedjan. Därigenom vill vi skapa lägsta möjliga totalkostnad och högst möjliga mervärde för kunden.

Omsättning: 165 mkr

Antal anställda: 48 st

VD: Patric Seger

Butikschef Lunda: Pelle Lundell

Butikschef Västberga: Peter Hallberg

Butikschef Norrköping: Katja Jansson

Butikschef Eskilstuna: Anna Edström

Organisationsnummer: 556048-0567

Bankgiro: 238-6332

Stäng