INFORMATIONSBREV TILL LUNDQVIST MASKIN & VERKTYG AB:s KUNDER TILL FÖLJD AV RÅDANDE SITUATION I VÄRLDEN.

Vi har just gått igenom en pandemi och delar av Europa befinner sig i krig vilket påverkar priser och leveranskedjor på ett betydande sätt inom flera områden.

Många av våra leverantörer har redan genomfört kraftiga prishöjningar på vissa av våra varor och andra har aviserat att så kommer att ske. Skälen till dessa prisjusteringar är inom områden som transport- och frakttjänster, oljebaserade produkter (ex. gummiduk), metall, rostfria- och syrafasta metallprodukter (ex.tillsatsmaterial). Detta innebär att vi tvingas till att genomföra löpande prisjusteringar i takt med att våra leverantörer genomför sina.

Vi ser också att annalkande bristsituation av produkter kommer att vara oundviklig, men det är i dagsläget svårt att veta exakt vilka områden som kommer att drabbas av leveransstörningar.

Vårt varulager var inför och under pandemin samt även nu inför krigsutbrottet relativt välfyllt givet de bristsituationer pandemin förde med sig. Vi har alltid haft som affärsmodell att ha välfyllda lager och ha lager nära våra kunder vilket ännu en gång visat sig vara en styrka för oss. Den nu aktuella situationen med kommande varubrister och kraftiga prissvängningar är utmanade för våra inköpare. När ska vi köpa in? Hur mycket ska vi köpa in? Hur förändras prisbilden i framtiden? Vilka varor kommer det bli brist på i nära framtid? Lundqvist Maskin & Verktyg har alltid stått för välfyllda lager och vi kommer även i den här situationen arbeta så hårt vi kan för att även framgent ha välfyllda lager och en hög närvaro- och servicegrad.

Även om vi har välfyllda lager kan det inte uteslutas att det kommer att uppstå bristsituationer. Vi ber er därför att, gärna tillsammans med våra säljare, överväga att justera beställnings-punkter/säkerhetslager. Genom ett proaktivt samarbete kan vi tillsammans hjälpas åt att hantera även den här situationen på ett bra sätt.

Vi vill således genom detta brev informera om att tillgång och priser på en rad artiklar påverkas kraftigt till följd av marknadssituationen, ibland även dagligen. Via tät dialog tillsammans med er tar vi sikte på att komma runt denna situation på bästa sätt.

Till sist vill vi passa på att tacka för förtroendet att vara en viktig del i er leveranskedja. Vi ska leva upp till era förväntningar och bidra till att ni klarar av även den här situationen på ett bra sätt.

Med vänlig hälsning Lundqvist Maskin & Verktyg AB
Ulf Johansson, vd

Stäng